HÌNH ẢNH
Khuyến học 2015
 • Cảnh tặng quà khuyến học, khuyến tài, mừng thọ tại tỉnh Hà Giang ngày 6/9/2015
 • Tặng quà cho các cháu tại Tỉnh Hà Giang ngày 6/9/2015
 • Ông Trưởng tộc Dương Thành Chiến và ông Dương Thế Hinh tại lễ tặng quà khuyến học, khuyến tài, mừng thọ tại tỉnh Hà Giang ngày 6/9/2015
 • Tặng quà cho các cháu tại thôn Dương Hồi ngày 6/9/2015
 • Tặng quà mừng thọ cho các bậc cao niên tại thôn Dương Hồi ngày 6/9/2015
 • Trao quà cho ban khuyến học thôn Dương Hồi ngày 6/9/2015
 • Cảnh tặng quà khuyến học, khuyến tài, mừng thọ tại nhà thờ dòng họ ngày 6/9/2015
 • Khung cảnh buổi lễ tặng quà Khuyến học, khuyến tài & các bậc cao niên tại TP Nam Định ngày 6/9/2015
 • Tặng quà mừng thọ cho ông Dương Văn Trọng và Dương Văn Năm tại TP Nam Định
 • Tặng quà khuyến học cho các cháu tại TP Nam Định ngày 6/9/2015
 • Tặng quà khuyến học cho các cháu tại TP Hà Nội ngày 6/9/2015