KHUYẾN HỌC - PHÚC THỌ
Lễ trao thưởng các cháu học sinh tại thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày 24/8/2019 dòng họ tổ chức lễ tặng thưởng cho các cháu tại thành phố Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019
Lễ trao thưởng khuyến học, khuyến tài, phúc thọ năm 2015, 2016
Ngay sau khi bản qui định khuyến học, khuyến tài, phúc thọ của dòng họ ra đời thì công tác này được triển khai đồng bộ ở tất cả các nơi có người của dòng họ ta cư trú. Hoạt động nổi bật là ở quê hương thôn Dương Hồi, thành phố Nam Định, thành phố Hà Nội, tỉnh Hà Giang, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hòa Bình. Nhiệm kỳ thứ nhất kết thúc, chúng ta cùng nhau xem lại qua hai năm thực hiện 2015, 2016 để các năm tiếp theo có những hoạt động tốt hơn.
Danh sách khuyến học, khuyến tài, phúc thọ năm 2019
Tổng hợp sanh sách các cháu ở các tỉnh Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nam Định đạt thành tích trong năm học 2018-2019 được dòng họ tặng thưởng năm 2019.Tôn vinh người có trình độ cao và danh sách các bậc cao niên được mừng thọ năm 2019.
Lễ trao thưởng khuyến học tại thành phố Hà Nội năm 2018
Ngày 18 tháng 8 năm 2018 họ Dương Văn thôn Dương Hồi, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định tổ chức lễ trao thưởng khuyến học, khuyến tài chúc mừng các cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018 tại thành phố Hà Nội
Danh sách khuyến học, khuyến tài, phúc thọ năm 2018
Tổng hợp sanh sách các cháu đạt tại các tỉnh Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nam Định thành tích trong năm học 2017-2018 được dòng họ tặng thưởng năm 2018 và danh sách các bậc cao niên được mừng thọ năm 2018.
Phân công nhiệm vụ Ban khuyến học, phúc thọ nhiệm kỳ II
Căn cứ thông báo ban khuyến học, khuyến tài, phúc thọ nhiệm kỳ II của dòng họ ngày 6 tháng 5 năm 2016, nội dung bản qui định khuyến học, khuyến tài, phúc thọ và sự thống nhất trong hội đồng gia tộc, tôi phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO Thực hiện công tác khuyến học năm 2018
Vừa qua, hội đồng gia tộc của dòng họ đã họp bàn thống nhất các nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, phúc thọ, cụ thể như sau:
1 - 2 - 3 - 4 - 5