KHUYẾN HỌC - PHÚC THỌ
Danh sách khuyến học, khuyến tài, phúc thọ năm 2019
Tổng hợp sanh sách các cháu ở các tỉnh Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nam Định đạt thành tích trong năm học 2018-2019 được dòng họ tặng thưởng năm 2019.Tôn vinh người có trình độ cao và danh sách các bậc cao niên được mừng thọ năm 2019.
Danh sách khuyến học, khuyến tài, phúc thọ năm 2018
Tổng hợp sanh sách các cháu đạt tại các tỉnh Hà Giang, Hà Nội, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nam Định thành tích trong năm học 2017-2018 được dòng họ tặng thưởng năm 2018 và danh sách các bậc cao niên được mừng thọ năm 2018.
Phân công nhiệm vụ Ban khuyến học, phúc thọ nhiệm kỳ II
Căn cứ thông báo ban khuyến học, khuyến tài, phúc thọ nhiệm kỳ II của dòng họ ngày 6 tháng 5 năm 2016, nội dung bản qui định khuyến học, khuyến tài, phúc thọ và sự thống nhất trong hội đồng gia tộc, tôi phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO Thực hiện công tác khuyến học năm 2018
Vừa qua, hội đồng gia tộc của dòng họ đã họp bàn thống nhất các nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, phúc thọ, cụ thể như sau:
1 - 2 - 3 - 4 - 5