KHUYẾN HỌC - PHÚC THỌ
Danh sách khuyến học, khuyến tài, phúc thọ năm 2018
Danh sách khuyến học, khuyến tài, phúc thọ năm 2018
Phân công nhiệm vụ Ban khuyến học, phúc thọ nhiệm kỳ II
Căn cứ thông báo ban khuyến học, khuyến tài, phúc thọ nhiệm kỳ II của dòng họ ngày 6 tháng 5 năm 2016, nội dung bản qui định khuyến học, khuyến tài, phúc thọ và sự thống nhất trong hội đồng gia tộc, tôi phân công nhiệm vụ cho các thành viên, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO Thực hiện công tác khuyến học năm 2018
Vừa qua, hội đồng gia tộc của dòng họ đã họp bàn thống nhất các nội dung công tác khuyến học, khuyến tài, phúc thọ, cụ thể như sau:
1 - 2 - 3 - 4 - 5