BẢN TIN
Thông báo không tổ chức giỗ tổ năm 2021
Để thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của đảng, nhà nước về phòng chống dịch Covid nên hội đồng gia tộc dòng họ Dương văn thôn Dương Hồi, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định quyết định năm 2021 không tổ chức giỗ tổ tại nhà thờ như thường lệ hàng năm.
Những người thổi hồn vào gỗ lũa Ngọc am Hà Giang
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm về gỗ lũa Ngọc am nhưng cũng có lẽ còn rất nhiều người chưa hiểu hết được nguồn gốc, tên gọi và ai là người đầu tiên khám phá, những người nào đã, đang thổi hồn vào vật liệu quí này để chế tác thành những sản phẩm độc đáo, tinh túy phục vụ cuộc sống, cho những người yêu thẩm mỹ, những người có trình độ hiểu biết, những người đậm nét tâm linh…
Thông báo dừng, không tổ chức giỗ tổ năm 2020
Chấp hành các văn bản của đảng, nhà nước về phòng chống dịch Covid, hội đồng gia tộc dòng họ Dương văn quyết định dừng, không tổ chức lễ giỗ tổ năm 2020. Công việc giỗ tổ năm nay do hội đồng gia tộc thực hiện. Vậy thông báo tới toàn thể mọi người trong dòng họ biết, nghiêm túc thực hiện, thanh minh năm nay không ai được về nhà thờ làm lễ nữa (kể cả việc riêng của gia đình, cá nhân…).
Thông báo lễ giỗ tổ năm 2019
Ngày đầu của tiết thanh minh năm nay vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 2019, đó là ngày thứ 6 nên sẽ khó khăn cho nhiều người đang làm việc ở các cơ quan, đoàn thể muốn về giỗ tổ. Thể theo ước nguyện của mọi người và được sự đồng thuận của Hội đồng gia tộc nên dòng họ quyết định giỗ tổ năm 2019 lùi hơn với quy ước một ngày, nghĩa là giỗ tổ năm 2019 sẽ tổ chức vào thứ 7 ngày 6/4/2019 (Tức ngày 02/3 âm lịch)
Thông báo danh sách những người đại diện các địa phương
Căn cứ vào nghị quyết tại cuộc họp giỗ tổ năm 2018 ngày 7 tháng 4 năm 2018, hội đồng gia tộc dòng họ Dương Văn quyết định đồng thời thông báo danh sách những người đại diện ở các địa phương và nội dung hoạt động như sau:
1 - 2 - 3 - 4 - 5