Quy định về khuyến học, khuyến tài, phúc thọ

Quy định về công tác khuyến học, khuyến tài, phúc thọ

           Khuyến học, khuyến tài, chúc phúc, chúc mừng các bậc cao niên  là truyền thống tốt đẹp, lâu đời của dân tộc Việt Nam. Hoạt động này được các thành viên  dòng họ Dương Văn thôn Dương Hồi, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên tỉnh Nam  Định  quan tâm  và coi đây là một trong những việc làm hết sức quan trọng để duy trì nét đẹp truyền thống, củng cố, phát triển dòng họ bền vững

           Để cho hoạt động này được thực hiện có hiệu quả thiết thực, đúng lễ, những thành viên đại diện cho các gia đình họp ngày 5/4/2015(nhằm ngày 17/2 măm Ất Mùi ) thống nhất đề ra qui định về công tác khuyến học, khuyến tài, chúc phúc, mừng thọ của Dòng họ Dương Văn như sau

I. NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

          Điều 1: Thiết lập quĩ khuyến học, khuyến tài, phúc thọ

        Quĩ khuyến học, khuyến tài, phúc thọ được lập ra  từ sự đóng góp của các hội viên (mức đóng góp của Hội viên do Hội nghị toàn thể  dòng họ trong ngày thanh minh của từng năm quyết định. Mức thu phí hội viên năm 2015 là: 100.000đ/hội viên/năm) ; từ nguồn ủng hộ cho công tác khuyến học, thu từ lãi tiền gửi và các nguồn tài trợ khác.

         Điều 2: Mục đích của hoạt động khuyến học, khuyến tài, chúc phúc mừng thọ

        Khuyến học, khuyến tài trong dòng họ nhằm khuyến khích, hỗ trợ phong trào học tập, nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp của tất cả mọi người trong họ Dương  sao cho các thành viên ngày càng nâng cao trí tuệ, thịnh vượng muôn đời, đáp hiếu với tổ tiên và đóng góp ngày càng tốt hơn cho đất nước; động viên những bậc cao niên luôn chăm lo nuôi dạy con cháu thảo hiền.

        Điều 3: Đối tượng thụ hưởng

       Đối tượng được dòng họ khen thưởng, tặng quà là tất cả mọi người thuộc dòng họ Dương Văn, (bao gồm những người họ Dương, những người là con dâu, con rể của dòng họ và những người con có mẹ thuộc dòng họ Dương Văn), đạt các tiêu chuẩn được trong văn bản này, gương mẫu trong cuộc sống và bản thân, gia đình thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của dòng họ. 

        Điều 4: Công tác quản lý quĩ

      Dòng họ quyết định thành phần Ban quản lý quĩ do ông Dương Thành Chiến trưởng họ làm trưởng ban với các thành viên do các chi trong họ cử mỗi chi 01 người, các thành viên hoạt động theo nhiệm kỳ 2 năm. Việc phân công trách nhiệm cho các thành viên do trưởng ban quyết định, thư ký là người tham mưu và giúp trưởng tộc thực hiện nhiệm vụ qui định trên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2016 Hội nghị quyết định cử ông Dương Tiến Soa làm thư ký, bà Lê Thị Lệ làm thủ quĩ và ông Dương Văn Lan.

        Ban quản lý quĩ có trách nhiệm mở hồ sơ, sổ sách theo dõi việc thu chi đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch tại lễ giỗ tổ hàng năm.. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc trao thưởng, chúc thọ trang nghiêm, đúng lễ, vui vẻ.

II. QUI ĐỊNH CỤ THỂ

          Điều 5: Hội viên

        Hội viên là những người đại diện cho gia đình có người là họ Dương Văn, không kể nam hay nữ ( gồm bố hoặc mẹ, các con ), gia đình nào có nhiều thế hệ thì có nhiều hội viên. Cụ thể: trong gia đình có từ 1->2 thế hệ thì 1 hội viên, có 3 thế hệ trở lên thì có 2 hội viên.

        Điều 6: Đối tượng và mức chi Quĩ khuyến học, khuyến tài, mừng thọ

        6.1: Nội dung chi

      a - Chi khuyến học, khuyến tài  khen thưởng cho những học sinh đạt thành tích cao trong học tập, những người bằng cấp cao trong xã hội và những người có sáng kiến, công trạng với đất nước.

       b - Chi chúc thọ: tặng quà mừng các cụ có tuổi thọ từ 70 tuổi trở lên.

        c - Chi phí văn phòng.

       6.2 Mức chi

       Áp dụng  từ năm 2015  thực hiện như sau:

      a - Mức chi khen thưởng về khuyến học, khuyến tài:

+ Học sinh tiểu học được nhà trưởng khen thưởng: 50.000đ/cháu.

+ Học sinh THCS, THPT: đạt học sinh khá cấp trường: 50.000đ/cháu.

+ Học sinh THCS, THPT: đạt học sinh giỏi cấp trường: 100.000đ/cháu.

+ Học sinh giỏi cấp huyện: Giải nhất: 2.000.000đ/cháu, giải nhì: 1.500.000đ/cháu, giải ba: 1.000.000đ/cháu, giải khuyến khích: 500.000đ/cháu.

+ Học sinh giỏi cấp tỉnh: Giải nhất: 4.000.000đ/cháu, giải nhì: 3.000.000đ/cháu, giải ba: 2.000.000đ/cháu, giải khuyến khích: 1.000.000đ/cháu.

+ Học sinh giỏi quốc gia: Giải nhất: 20.000.000đ/cháu,giải nhì: 15.000.000đ/cháu, giải ba: 10.000.000đ/cháu, giải khuyến khích: 5.000.000đ/cháu, học sinh không đạt giải: 3.000.000đ.

+ Học sinh dự thi quốc tế: giải nhất: 25.000.000đ/cháu,giải nhì: 20.000.000đ/cháu, giải ba: 10.000.000đ/cháu, học sinh không đạt giải: 5.000.000đ/cháu.

* Trong năm học nếu học sinh đạt giải ở nhiều cấp thì chỉ được thưởng một lần ở cấp cao nhất.

+  Học sinh thi đỗ vào các trường đại học chính qui: đỗ thủ khoa: 10.000.000đ/cháu, đỗ thứ hai: 5.000.000đ/cháu, đỗ thứ ba: 3.000.000đ/cháu, số còn lại 1.000.000đ/cháu.

+ Người có bằng tiến sĩ: 7.000.000đ/người, thạc sĩ: 3.000.000đ.

+ Người có phát minh, sáng chế được giải quốc gia: 10.000.000đ/người. Giải quốc tế: 20.000.000đ/người.

+ Người được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ, thầy thuốc, nhà giáo nhân dân: 10.000.000đ/người, anh hùng: 15.000.000đ/người.

+ Người được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ, thầy thuốc, nhà giáo ưu tú: 5.000.000đ/người.

         b- Mức chi tặng quà cho người cao tuổi:

+ Người có tuổi thọ từ 70 tuổi trở lên: 500.000đ/người/ năm; 80 tuổi trở lên: 1.000.000đ/người/năm, từ 90 tuổi trở lên: 2.000.000đ/người/năm.

- Việc trao thưởng phải kịp thời ngay sau khi người có kết quả khen thưởng và tặng quà trong dịp mừng thọ của các gia đình tổ chức, còn lễ vinh danh thực hiện tại lễ giỗ tổ hằng năm.

          Điều 7: Hồ sơ xét khen thưởng:

        a. Đối với học sinh phổ thông: gia đình điện thoại cho thư ký hoặc Email tại trang Web dòng họ.

       b. Đối với học sinh thi đạt giải các cấp: gia đình điện thoại cho thư ký hoặc Email tại trang Web dòng họ và bản sao giấy chứng nhận.

      C. Đối với các trường hợp khác: gia đình điện thoại cho thư ký hoặc Email tại trang Web dòng họ và bản sao giấy chứng nhận liên quan.

      D. Các gia đình có trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung trên. Nếu ai không cung cấp tư liệu cho thư ký thì trách nhiệm thuộc pham vi của gia đình đó.

        Điều 8: Hoạt động mở rộng của Ban quản lý quĩ

      Ban khuyến học, khuyến tài, phúc thọ dòng họ quan hệ tốt với ban khuyến học các cấp ở quê hương và hội đồng họ Dương Việt Nam để trao đổi thông tin cần thiết và giải quyết các công việc liên quan về phát triển dòng họ, mỗi năm dành 5 xuất bằng tiền theo mức khen thưởng học sinh THCS đạt học sinh giỏi cấp trường ủng hộ cho ban khuyến học thôn Dương Hồi để  tặng cho các cháu xuất sắc của thôn.

       Điều 9: Đối tượng các cháu là học sinh, việc tặng thưởng áp dụng từ năm học 2014-2015, riêng trường hợp học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế thì không kể thời gian. Đối với những người có học vị, người có công với nhà nước, việc tặng thưởng thực hiện theo danh hiệu cao nhất hiện nay và tiếp theo trở đi. Việc tặng quà cho người cao tuổi thực hiện từ năm 2015.

        Điều 10: Điều khoản thi hành

      Qui định này áp dụng từ năm 2015, việc thay đổi mức thu chi do dòng họ quyết  định bằng nghị quyết họp dòng họ trong ngày lễ thanh minh của năm.

     Ban quản lý quĩ và mọi thành viên trong dòng họ Dương văn chịu trách nhiệm chấp hành đúng các điều qui định trong văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu ai có ý kiến khác đề nghị điện trao đổi với trưởng họ hoặc thư ký để tiếp nhận xử lý./.

                                            

                                                                                                 Dương Hồi, Ngày 12 tháng 5 năm 2015

                                                                                                          TM. HỌ DƯƠNG VĂN

                                                                                                                   Trưởng tộc

                                                                                               

                                                                                                          Dương Thành Chiến

Bình luận