HÌNH ẢNH
Giỗ tổ năm 2015
 • Mảnh đất ông Dương Tiến Sơ cúng tiến
 • Ô đất cạnh nhà thờ ông Sơ mua cúng tiến cho dòng họ
 • Nhà thờ
 • Chuẩn bị trước buổi họp
 • Ba anh em ông Dương Tiến Sy
 • Nơi hậu cần
 • Một góc đoàn xe các nơi về giỗ tổ
 • Bà Lê Thị Hà cùng cháu ngoại...
 • Những phụ nữ họ Dương Văn
 • Ông Dương Ngọc Tiến...
 • Đoàn các tỉnh đang về
 • Đi tạ mộ
 • Con đường đến nghĩa trang lăng mộ
 • Con đường ra nghĩa trang lăng mộ
 • Nghĩa trang thôn Dương Hồi và Tam Quang
 • Khấn mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lớp thế hệ trẻ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Ông Dương Thế Hinh
 • Không khí tảo mộ
 • Ông Dương Thành Chiến vẩy nước thờ
 • Lễ giỗ tổ
 • Đâị diện các tỉnh lên thắp nhang
 • Ông Trưởng tộc Dương Thành Chiến
 • Ông Trưởng tộc chủ tọa cuộc họp
 • họp dòng họ
 • Cuộc họp dòng họ
 • Họp dòng họ
 • Ông Dương Ngọc Tiến tham luận
 • Ông Dương Tiến Sơ tham luận