HÌNH ẢNH
Giỗ tổ năm 2013
 • Con cháu dòng họ đi tạ mộ
 • Con cháu dòng họ đi tạ mộ
 • Con cháu dòng họ đi tạ mộ
 • Con cháu dòng họ đi tạ mộ
 • Ông Dương Tiến Sy ghi hình
 • Con cháu dòng họ đi tạ mộ
 • Thế hệ tương lai
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Mộ các cụ
 • Mộ các cụ
 • Mộ các cụ
 • Ông Dương Văn Thực thỉnh chuông
 • Bàn thờ hai bà tổ cô và những người không có con nối dõi
 • Lễ giỗ tổ
 • Thành tâm trong lễ giỗ tổ năm 2013
 • Lễ điếu tế ông Trưởng tộc Dương Tiến Sừ
 • Ngoài sân buổi giỗ
 • Ngoài hiên nhà thờ
 • Ông Dương Ngọc Tiến đọc điếu tế ông Trưởng tộc Dương Tiến Sừ
 • Ông Dương Tiến Soa đọc bài thơ điếu tế ông Trưởng tộc Dương Tiến Sừ
 • Ông Dương Ngọc Tiến và ông Dương Tiến Son mặc áo tiếp phúc cho Trưởng tộc và thủ nhang
 • Ông Dương Ngọc Tiến và ông Dương Tiến Son mặc áo tiếp phúc cho Trưởng tộc và thủ nhang
 • Ông Trưởng tộc Dương Thành chiến
 • Thủ nhang Dương Văn Hải
 • Lễ giỗ tổ
 • Lễ tôn nhang Trưởng tộc và Thủ nhang
 • Hóa vàng
 • Hóa vàng
 • Ông Dương Thành Chiến nêu cảm nghĩ trong buổi tôn nhang Trưởng tộc
 • Ông Dương Phúc Hoàn phát biểu trong cuộc họp
 • Ông Dương Tiến Son thông qua biên bản cuộc họp