HÌNH ẢNH
Giỗ tổ năm 2014
 • Đi tạ mộ
 • Mâm lễ đi tạ mộ
 • Ông Dương Thế Hinh và Dương Tahnhf Chiến (đi đầu)
 • Bà Lê Thị Hà
 • Ông Dương Tiến Sy
 • Đi tạ mộ
 • Bà Dương Thị Sửu
 • Bà Vũ Thị Nhuận và bà Hồ Thị Hạnh
 • Thế hệ trẻ đi tảo mộ
 • Niềm vui đi tảo mộ
 • Đi tạ mộ
 • Bà Dương Thị Cúc
 • Ông Dương Anh Tuấn ghi hình
 • Bà Phạm Thị Phượng bày mâm lễ
 • Ông Dương Tiến Sơ
 • Ông Dương Tiến Sơ
 • Tạ mộ
 • Niềm vui tảo mộ
 • Thế hệ trẻ tôn thờ
 • Đoàn trân trọng thế hệ trẻ
 • Đáng trân trọng các cháu
 • Ông Dương Tiến Sơ
 • Đáng trân trọng
 • Đoàn trân trọng
 • Lễ tạ mộ
 • Ông Dương Hồng Văn
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Lễ tạ mộ
 • Ông Trưởng tộc và đoàn Lạng Sơn
 • Ông Dương Văn Lan
 • Ông Dương Tiến Soa và ông Dương Văn Lan
 • Ông Trưởng tộc và gia đình bà Hà ở Hòa Bình