Họ và tên:    Dương Thành Chiến
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Tổ 7 thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
 Con thứ  1  của   Dương Tiến Sừ
  Ngành:    1   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    5/10/1966   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Đỗ Thị Hữu
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap