Họ và tên:    Dương Thành Công
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    Tổ 7 thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
 Con thứ  1  của   Dương Thành Chiến
  Ngành:    1   Đời thứ:     10
  Ngày sinh:    1996   Nơi sinh:     Thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap