QUỸ DÒNG HỌ
Những tấm lòng vàng của dòng họ Dương Văn
Đây là trang vàng của dòng họ Dương Văn, ghi lại những tấm lòng tình nghĩa của những con người " Người nghèo một nén, người có một cây, đưa tâm vào tiến cúng " nhớ câu " uống nước nhớ nguồn ". Những người tâm đức từ khi xây dựng nhà thờ đến năm 2013 đã được ghi trong gia phả dòng họ còn từ năm 2014 trở đi được ghi trong sổ vàng của dòng họ Dương Văn. Sau đây dòng họ xin trân trọng thông báo để mọi người cùng biết, tri ân...
Quyết toán Quỹ dòng họ các năm
Hằng năm dòng họ đều quyết toán các loại quĩ tại cuộc họp giỗ tổ. Trên Website này sẽ đăng để tất cả chúng ta biết và có kế hoạch biện pháp đóng góp, xây dựng dong họ phát triển bền vững.
Quyết toán quĩ khuyến học, khuyến tài, phúc thọ hàng năm
Hằng năm tại buổi lễ giỗ tổ, ban quản lý quĩ đều quyết toán công khai trước mọi người về các khoản thu, chi và số còn lại chuyển sang năm sau. Website sẽ đăng tải bản quyết toán của tất cả các năm, kể từ năm 2015...
Danh sách nộp quĩ khuyến học, khuyến tài, phúc thọ từ năm 2015-2022
Theo qui đinh công tác khuyến học, khuyến tài, phúc thọ của dòng họ thì những gia đình có từ 1->2 thế hệ thì tính là một hội viên, những gia đình có từ 3 thế hệ trở lên thì tính bằng hai hội viên. Mức đóng góp từng năm theo hội viên do nghị quyết dòng họ tại lễ giỗ tổ từng năm quyết định. Sau đây là danh sách những hội viên đã đóng góp, những hội viên nào chưa kịp nộp, xin tiếp tục nộp cho thủ quĩ là bà Lê Thị Lệ.
 1 - 2