Họ và tên:    Dương Văn Dũng
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    SN 40 Đèo Giang, Chi Lăng, Lạng Sơn
 Con thứ  3  của   Dương Văn Diệp
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1974   Nơi sinh:     Lạng Sơn
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Hoàng Thị HIền
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Văn Huy
2
Dương Văn Kiệt
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap