Họ và tên:    Dương Văn Huy
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    SN 40 Đèo Giang, Chi Lăng, Lạng Sơn
 Con thứ  1  của   Dương Văn Dũng
  Ngành:    3   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     SN 40 Đèo Giang, Chi Lăng, Lạng Sơn
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap