Họ và tên:    Dương Tiến Hà
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Nghĩa Tân, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
 Con thứ  1  của   Dương Thế HInh
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1972   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Vũ Thị Thủy
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap