Họ và tên:    Dương Thị Tân
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Nghĩa Tân, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
 Con thứ  2  của   Dương Tiến Hà
  Ngành:    2   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Nghĩa Tân, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap