Họ và tên:    Dương Việt Hùng
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Tổ 7 thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
 Con thứ  3  của   Dương Tiến Sy
  Ngành:    1   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    1982   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Vũ Thị Liên
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Diệu Linh
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap