Họ và tên:    Dương Văn Tuấn
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Lạng Sơn
 Con thứ  1  của   Dương Văn Thay
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    ...1969   Nơi sinh:     ...
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    ...
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Văn Tuân
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap