Họ và tên:    Dương Văn Hoàn
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    Phố Cát, Thạch Thành, Thanh Hóa
 Con thứ  6  của   Dương Văn Hợi
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     ...
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Vũ Thị Hoan
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap