Họ và tên:    Dương Ngọc Duy
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Khánh Công huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.
 Con thứ  1  của   Dương Văn Thành
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Khánh Công huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Thị Thanh Xuân
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Quỳnh Anh (BS)
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap