Họ và tên:    Dương Thị Hằng
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    TP Hà Giang
 Con thứ  1  của   Dương Văn Dũng
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1978   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Quang Thái
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap