Họ và tên:    Dương Tiến Bình
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Nghĩa Tân, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
 Con thứ  3  của   Dương Thế HInh
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1976   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Vũ Thị Bình
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Thị Lê
2
Dương Văn Giáp
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap