Họ và tên:    Dương Văn Cường
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    TP Nam Định
 Con thứ  2  của   Dương Văn Trọng
  Ngành:    1   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1958   Nơi sinh:     TP Nam Định
  Ngày mất (AL):    2012   Nơi an táng:     ...
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Thị Dung
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap