Họ và tên:    Dương Văn Trung
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  2  của   Dương Văn Thực
  Ngành:    1   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1985   Nơi sinh:     Hà Nội
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Phan Thị Kiều Nga
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Mỹ Diệu (BS)
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap