Họ và tên:    Dương Đức Vinh (BS)*
  Tên gọi khác:   
  Địa chỉ:    Xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
 Con thứ  2  của   Dương Hồng Văn
  Ngành:    1   Đời thứ:     10
  Ngày sinh:    28/9/2020 lúc 15h55'   Nơi sinh:     BV Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap