Họ và tên:    Dương Đức Long (BS)*
  Tên gọi khác:   
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  4  của   Dương Tiến Sơ
  Ngành:    1   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    6/9/2012   Nơi sinh:     Hà Nội
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap