Họ và tên:    Dương Hoàng Ngân (BS)
  Tên gọi khác:   
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  2  của   Dương Quốc Sơn
  Ngành:    1   Đời thứ:     10
  Ngày sinh:    6/2/2017   Nơi sinh:     Hà Nội
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap