Họ và tên:    Dương Đức Quang (BS)*
  Tên gọi khác:    Đô Đô
  Địa chỉ:    Hà Giang
 Con thứ  1  của   Dương Hồng Văn
  Ngành:    1   Đời thứ:     10
  Ngày sinh:    2017   Nơi sinh:     Bệnh viện Bắc Quang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap