Họ và tên:    Dương Thiên Khôi (BS)*
  Tên gọi khác:    Sói con
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  2  của   Dương Anh Tuấn
  Ngành:    1   Đời thứ:     10
  Ngày sinh:    23/12/2017 (6h15')   Nơi sinh:     Bệnh viện phụ sản Hà Nội
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap