Họ và tên:    Dương Nhật Minh (BS)*
  Tên gọi khác:   
  Địa chỉ:    Thôn Dương Hồi, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
 Con thứ  6  của   Dương Văn Huynh
  Ngành:    2   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    2012   Nơi sinh:     Thôn Dương Hồi, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap