Họ và tên:    Dương Ngô Bảo Trân (BS)
  Tên gọi khác:    Thỏ con
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  1  của   Dương Anh Tuấn
  Ngành:    1   Đời thứ:     10
  Ngày sinh:    08h30 ngày 21/8/2014   Nơi sinh:     BV Phụ sản TW
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap