Họ và tên:    Dương Thái Bình (BS)*
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Thôn Sỏi xã Phúc Thành huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình
 Con thứ  2  của   Dương Phúc Toán
  Ngành:    3   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    16/1/2014   Nơi sinh:     Thôn Sỏi, xã Phú Thành huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap