Họ và tên:    Dương Thúy Trang
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    Nghĩa Tân, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
 Con thứ  2  của   Dương Hồng Quân
  Ngành:    2   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Nghĩa Tân, Tân Quang, Bắc Quang, Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap