Họ và tên:    Dương Quốc Bảo
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Giang
 Con thứ  2  của   Dương Tiến Sơ
  Ngành:    1   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    ....   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):    ...   Nơi an táng:     Nghĩa trang đồi chè đường 19/5
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap