Họ và tên:    Dương Anh Tuấn
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  4  của   Dương Tiến Soa
  Ngành:    1   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    24/5/1984 ( 11h30' )   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Ngô Thị Thu Thủy (04/9/1988)
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap