Họ và tên:    Dương Thị Thu Hà
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  3  của   Dương Tiến Soa
  Ngành:    1   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    5/9/1982 ( 23h50' )   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Hoàng Văn Thành
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap