Họ và tên:    Dương Thị Thanh Hoàn
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  2  của   Dương Tiến Soa
  Ngành:    1   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    1/1/1981 ( 6h )   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Tiến Dũng
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap