Họ và tên:    Dương Ngọc Thái
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    TP Hồ Chí Minh
 Con thứ  5  của   Dương Tiến Sừ
  Ngành:    1   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    1987   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap