Họ và tên:    Dương Hồng Văn
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Tổ 7 thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang
 Con thứ  4  của   Dương Tiến Sừ
  Ngành:    1   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    1985   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Thị Vân Anh
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap