Họ và tên:    Dương Tiến Sỹ
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    Tổ 7 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
 Con thứ  2  của   Dương Tiến Sừ
  Ngành:    1   Đời thứ:     9
  Ngày sinh:    1967   Nơi sinh:     Hà Giang
  Ngày mất (AL):    20/4/2014   Nơi an táng:     Nghĩa trang Việt Vân, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Thị Hải
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Tiến Đạt
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap