Họ và tên:    Dương Anh Tuấn
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    Lạng Sơn
 Con thứ  1  của   Dương Văn Thuận
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    ...1969   Nơi sinh:     Lạng Sơn
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    ...
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap