Họ và tên:    Dương Thúy Dung
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    TP Lạng Sơn
 Con thứ  4  của   Dương Văn Diệp
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1979   Nơi sinh:     Lạng Sơn
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Vũ Trọng Tú
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap