Họ và tên:    Dương Thúy Lan
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    SN 124 đường Lê Hồng Phong khối 2 phường Tam Thanh TP Lạng sơn
 Con thứ  2  của   Dương Văn Diệp
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1972   Nơi sinh:     SN 124 đường Lê Hồng Phong khối 2 phường Tam Thanh TP Lạng sơn
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Quang Tuyến
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap