Họ và tên:    Dương Văn Hùng
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    Anh Quốc
 Con thứ  1  của   Dương Văn Diệp
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1969   Nơi sinh:     Lạng Sơn
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    ...
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Thị Ngọc
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap