Họ và tên:    Dương Hữu Lợi
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Phúc Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình
 Con thứ  1  của   Dương Văn Thắng
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Phúc Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    ...
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap