Họ và tên:    Dương Ngọc Sơn
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Phố Cát, Thạch Thành, Thanh Hóa
 Con thứ  3  của   Dương Văn Lan
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Thanh Hóa
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap