Họ và tên:    Dương Thị Nga
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  2  của   Dương Văn Lan
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1982   Nơi sinh:     Thanh Hóa
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap