Họ và tên:    Dương Thị Hoa
  Tên gọi khác:    ....
  Địa chỉ:    TP Hồ Chí Minh
 Con thứ  1  của   Dương Minh Thước
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1965   Nơi sinh:     ...
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    ...
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap