Họ và tên:    Dương Văn Quế
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:   
 Con thứ  3  của   Dương Văn Hợi
  Ngành:    3   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    1962   Nơi sinh:     ...
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Văn Bằng
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap