Họ và tên:    Dương Minh Đức
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Khánh Công huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.
 Con thứ  2  của   Dương Văn Thành
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    ...   Nơi sinh:     Khánh Công huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:   
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap