Họ và tên:    Dương Tiến Đạt
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  2  của   Dương Ngọc Tiến
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    10/7/1994   Nơi sinh:     Hà Nội
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Lưu Thị Khánh Hòa
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Ngọc Khang (BS)*
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap