Họ và tên:    Dương Đức Thắng
  Tên gọi khác:    ...
  Địa chỉ:    Hà Nội
 Con thứ  1  của   Dương Ngọc Tiến
  Ngành:    2   Đời thứ:     8
  Ngày sinh:    11/6/1992   Nơi sinh:     Hà Nội
  Ngày mất (AL):       Nơi an táng:     
  Vợ/Chồng là:    Nguyễn Thị Thanh Huyền
Sự nghiệp, công đức và ghi chú
   

 

 Các con gồm
1
Dương Ngọc An (BS)*
Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap